Sončne celice svetlobno energijo pretvarjajo v električno

Sončne celice omogočajo pretvorbo svetlobne energije v električno. V splošnem lahko rečemo, da gre za tristopenjski proces, ki se ga najlaže razloži s pomočjo slike. Tristopenjski proces vključuje absorpcijo svetlobe, prehajanje elektronov v vzbujeno stanje, krajevno ločevanje negativnih in pozitivnih pomičnih nabojev ter prevajanje nabojev skozi zunanje breme.

Sicer pa so sončne celice povezane v solarne module, kjer se energija sonca pretvarja v elektriko. Samostojni solarni sistem elektriko proizvaja samo za lastne potrebe. Energija sonca na sploh postaja čedalje bolj pomemben vir energije. Sončeva energija se pretvarja v električno ali pa v toplotno energijo.

Sončna celica ima samo 0,5 V napetosti

Za sončne celice je torej značilno, da sončno svetlobo pretvarjajo v električno. Sončna celica ima samo 0,5 V napetosti, posledično ni primerna za praktično uporabo. Če pa so celice sonca med seboj povezane, lahko tvorijo 12 ali 24 V solarne modele. Solarni moduli so torej skupaj povezane celice sonca.

Za solarne module je značilno, da zbrano električno iz sonca shranjujejo v solarnih akumulatorjih. Med solarnimi moduli in solarnimi akumulatorji so nameščeni solarni regulatorji. Ti učinkovito ščitijo solarne akumulatorje pred prenapolnjenostjo. Ker električni porabniki delujejo na omrežni napetosti, je potreben razsmernik.

Kakšne bodo solarne celice v prihodnosti

Zagotovo je ena od večjih ugank oziroma vprašanj tudi to, kakšne bodo solarne celice v prihodnosti. Posamezna podjetja namreč raziskujejo nove tehnologije, s tem pa tudi postopke za samo izrabo sončne energije. To pomeni, da se lahko kaj kmalu pripeti, da jih bo zamenjal kakšen od drugih elementov, ki bo imel večji izkoristek, nižjo ceno in ne nazadnje manjše dimenzije.

Vse večji poudarek je na primer na nanotehnologiji. Kvantne točke v tej vrsti tehnologije opravljajo proces sončne energije v električno. To pa vsekakor kaže v smer, da bodo prav ti elementi v prihodnosti nadomestili solarne oziroma sončne celice.

Read More